رابطه ایی که مستقل از رویدادهای درون آن و تنها به خاطر خود رابطه ایجادکننده‌ی حسی خوب باشد، رابطه‌ای خوب است؛ اما آیا تا الان از خودمان پرسیدیم که بودن با چه کسی چنین حس خوبی را در ما ایجاد می‌کند؟ پاسخ این سؤال اکثر اوقات شرط موردپسند واقع‌شدن رابطه نیستند. افراد زیادی در عشق، توجه و محبت فردی دیگر غرق‌شده‌اند اما وقتی این حس یک‌طرفه باشد به‌جای حس خوب، تنها حس کلافگی و مزاحمت را تجربه کرده‌اند. رابطه‌ی خوب پایدار است و درواقع حس ارزشمندی و اهمیت خودمان و خوب بودنمان تأکید می‌کند. به معنای دیگر در رابطه‌ی خوب من برای کسی خوب هستم، موردقبول و پذیرش هستم بدون اینکه نیاز باشد کار خوبی برایش انجام دهم. ما برای رابطه‌ی خوب هزینه می‌کنیم و وقت می‌گذاریم.

به بیان ساده‌تر رابطه‌ی خوب این است که: من از بودن باکسی حس بهتری دارم که بودن او باعث شود درک و باور بهتری از خودم داشته باشم، یعنی بودن با او باعث می‌شود احساس کنم وجودی ارزشمندتر هستم ازآنچه در دیگر مکان‌ها به‌صورت معمول از خودم احساس می‌کنم.

رابطه‌ی خوب رابطه‌ای است که درک بهتری از خودم به من بدهد.

برای ساختن یک رابطه‌ی خوب باید تلاش کرد، زمانی که به اکثر روابطی که اطرافمان است نگاهی بیندازیم بیشتر اوقات وابستگی را مشاهده می‌کنیم. روابطی که تعادل در آن کمرنگ است و افراد بیشتر توجه و تمرکزشان روی خواسته‌های خودشان است و کمتر به اصل یک رابطه که رشد و انتقال حس ارزشمندی است توجه می‌کنند. افراد در روابط مدام در حال انتخاب هستند اما به انتخاب‌هایشان آگاه نیستند و این نبود آگاهی باعث می‌شود خیلی از تجربه‌های خوبی که از روابط سازنده می‌توانند به دست بیاورند را از دست می‌دهند. یک جمله‌ی معروفی که عنوان می‌کند به دست آوردن دوست یک بعد رابطه است اما حفظ دوستی‌ها مهم‌تر و سخت‌تر هست بیانگر اهمیت و پایداری رابطه‌ی خوب را بازگو می‌کند. برای ماندگاری روابط خوب باید وقت صرف کرد، احترام، حس خوب و امنیت منتقل کرد. رابطه‌ی خوب حسی نوازشگرانه دارد. یک فرد حاضر است برای یک ر ابطه ی خوب هزینه‌های بیرونی و درونی بپردازد و این تنها وجه رابطه است که احساس خشنودی ذهنی به همراه می‌آورد. آگاهی ما ازآنچه که می‌خواهیم در روابطمان تجربه کنیم کمک می‌کند تا رابطه‌ی خوب را رقم بزنیم. اگر با دیگران ارتباط خوبی نداشته باشیم، همیشه با مشکلی روبه‌رو هستیم. ارتباط خوب یک مهارت است که با تمرین بهتر می‌شود. این جمله مهم و باارزش که تفکر در مورد آن می‌تواند اهمیت نقش افراد را در ساختن یک رابطه‏ی خوب یادآور شود: ما تعیین می‌کنیم که آدم‌ها کدام بخش خودشان را به ما نشان دهند.

پاسخ دهید